Daniel Cuervo
Pravia, Astúries 1972

Ingressa en 1990 en la Facultat de BBAA de Barcelona, ciutat en la qual continua residint avui dia.

Llicenciat en 1995, pertany a una generació de pintors marcada per l'exposició antològica d'Antonio López en el Museu Reina Sofia de 1992. I posteriorment pels hiperrealistes americans, principalment DavisCone i Richard Estes.

Tota la seva obra té com a temàtica principal el paisatge urbà, tant diürn com nocturn. Barcelona, la seva ciutat, és la més representada en les seves obres, però també unes altres, com Madrid, Pamplona i Sant Sebastià, on va realitzar exposicions individuals en la primera dècada d'aquest segle. A partir de 2010, a conseqüència de la crisi econòmica de 2008, emprèn un camí d'internacionalització amb diferents galeries, exposa i pinta metròpolis com Londres, París i Nova York.

Una visió paisatgística, fidelíssim reflex de la realitat urbana, que mostra els ritmes subjacents de la vida contemporània.

En l'actualitat és representat per Pigment Gallery a BCN i Anthony Brunelli Fini Arts en NY.