Rosanna Casano
Marsala (Itàlia), 1968

Rosanna Casano neix a Marsala (Itàlia) l’any 1968 i amb 21 anys s’instal·la a Barcelona. Des d’aquest moment, s’inicia en l’art de manera autodidacta, introduint-se en l’ambient artístic de la ciutat.

L’artista proposa obres abstractes on predominen les formes geomètriques i els patrons; recordant, en diverses ocasions, a figures arquitectòniques.

L’any 1997 realitza la seva primera monogràfica a Barcelona a la galeria Columna amb una selecció de teles, obres sobre paper i construccions en fusta i ferro.