Carlos Tárdez
Madrid, 1976

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid.

Compagina la seva obra pictòrica amb l’escultòrica, en ambdós casos hi ha connotacions mitològiques que fan que les obres s’omplin de dobles sentits i de reinterpretacions d’escenes i objectes. Aquest fet es fa especialment evident en la seva escultura, on utilitza una idea preconcebuda o un objecte associat a un significat i li dóna la volta. Mitologia revestida d’ironia. Són peces en general de petit format, modelades en resina i policromades, encara que també hi ha obres executades en bronze.

Sobre el llenç intenta expressar la idea de la forma més directa possible, la seva tècnica pictòrica i el realisme empleat són cuidats, generant composicions senzilles i rotundes en què el buit cobra un sentit i en molts casos porta el pes conceptual en un tractament de l’espai que beu directament de la pintura abstracta. És una figuració simbòlica, amb una sèrie de recursos que han anat enriquint la seva pròpia iconografia. El títol de cadascuna de les obres suggereix i reforça la idea en moltes ocasions, deixant sempre oberta la interpretació subjectiva de l’espectador.