Metafísica del color

Anke Blaue

Del 15 de desembre al 25 de gener de 2022

Pigment Gallery: Trafalgar 70, 08010, Barcelona.                                                                                                                      Horaris: Dilluns a Divendres de 10 a 20 h. Dissabtes de 11-14 h i 16-20 h.